Kuongeza usambazaji wa maji safi na mazingira kwa wananchi

wanaochangia maendeleo ya uchumi wa nchi

Kuwepo kwa utawala bora mzuri katika sekta

kwa kuongeza matumizi bora ya fedha, ufanisi, uwajibikaji, umiliki na uhusishwaji katika UWSSAs

 

Uhamasishaji wa nyongeza ya rasilimali fedha ya nyongeza kwa ajili ya sekta ya maji

Kuongeza upatikanaji wa maji safi na mazingira Tanzania

 

Mawasiliano

Ministry of Water Directorate of Urban Water IFF OBA Project Kuu Street P.O. Box 456
Dodoma, Tanzania
Tanzania
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+255 22 2452033